Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 4/300 ze dne 17. 6. 2021

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 19/1124 ze dne 31. 5. 2021

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 8/860 ze dne 14. 6. 2018

č. 14/1701 ze dne 12. 12. 2019

č. 17/2069 ze dne 3. 9. 2020

č. 2/21 ze dne 17. 12. 2020

4/300 17. 6. 2021
1. rozhodlo

změnit v usnesení č. 17/2069 ze dne 3. 9. 2020 v bodě 1. text „se splatností 30. 6. 2021“ na text „se splatností 31. 12. 2022“, dle předloženého materiálu

4/300 17. 6. 2021
2. rozhodlo

uzavřít Dodatek č. 3 ke smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci č. 07239/2018/ZDR ze dne 4. 9. 2018 s obchodní společností Sanatorium Jablunkov, a.s., IČO 27835545, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.