koronaweb
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 4/301 ze dne 17. 6. 2021

  Zastupitelstvo kraje

  k usnesení rady kraje

  č. 19/1123 ze dne 31. 5. 2021

  k usnesení zastupitelstva kraje

  č. 12/1427 ze dne 13. 6. 2019

  č. 16/1940 ze dne 4. 6. 2020

  4/301                         17. 6. 2021
  1. bere na vědomí

  žádost obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., IČO 26865858, o změnu doby realizace projektu „Dodávka/realizace havarijních investic“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

  4/301                         17. 6. 2021
  2. rozhodlo

  změnit v usnesení č. 16/1940 ze dne 4. 6. 2020 v bodě 2. text „s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2021“ na text „s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 30. 9. 2022“, dle předloženého materiálu

  4/301                         17. 6. 2021
  3. rozhodlo

  uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. 02158/2019/ZDR ze dne 2. 7. 2019 s obchodní společností Bílovecká nemocnice, a.s., IČO 26865858, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

   Úřední hodiny pro veřejnost:

   Po, St: 8:00‑17:00 hod.

   Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

   Pá: 8:00‑13:00 hod.