Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 4/302 ze dne 17. 6. 2021

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 16/1014 ze dne 10.5.2021

4/302 17. 6. 2021
1. bere na vědomí

prodloužení realizace projektu „RESOLVE - Sustainable mobility and the transition to
a low-carbon retailing economy“ - „RESOLVE - Udržitelná mobilita a přechod
k nízkouhlíkové ekonomice služeb (obchodu)“ a návrh na realizaci dodatečných aktivit, dle předloženého materiálu

4/302 17. 6. 2021
2. rozhodlo

profinancovat a kofinancovat dodatečné aktivity projektu s názvem „RESOLVE - Sustainable mobility and the transition to a low-carbon retailing economy“ - „RESOLVE - Udržitelná mobilita a přechod k nízkouhlíkové ekonomice služeb (obchodu)“ předloženého do programu meziregionální spolupráce INTERREG EUROPE, prioritní osy 3. Nízkouhlíkové hospodářství, oblasti podpory 3.1. Posun k nízkouhlíkovému hospodářství, v letech 2021 – 2023 ve výši maximálně 60.000 EUR dle předloženého materiálu

4/302 17. 6. 2021
3. rozhodlo

zahájit realizaci dodatečných aktivit projektu „RESOLVE - Sustainable mobility and the transition to a low-carbon retailing economy“ - „RESOLVE - Udržitelná mobilita a přechod k nízkouhlíkové ekonomice služeb (obchodu)“ předloženého do programu meziregionální spolupráce INTERREG EUROPE financovaného z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj, v roce 2021, dle předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.