koronaweb
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 4/302 ze dne 17. 6. 2021

  Zastupitelstvo kraje

  k usnesení rady kraje

  č. 16/1014 ze dne 10.5.2021

  4/302                         17. 6. 2021
  1. bere na vědomí

  prodloužení realizace projektu „RESOLVE - Sustainable mobility and the transition to
  a low-carbon retailing economy“ - „RESOLVE - Udržitelná mobilita a přechod
  k nízkouhlíkové ekonomice služeb (obchodu)“ a návrh na realizaci dodatečných aktivit, dle předloženého materiálu

  4/302                         17. 6. 2021
  2. rozhodlo

  profinancovat a kofinancovat dodatečné aktivity projektu s názvem „RESOLVE - Sustainable mobility and the transition to a low-carbon retailing economy“ - „RESOLVE - Udržitelná mobilita a přechod k nízkouhlíkové ekonomice služeb (obchodu)“ předloženého do programu meziregionální spolupráce INTERREG EUROPE, prioritní osy 3. Nízkouhlíkové hospodářství, oblasti podpory 3.1. Posun k nízkouhlíkovému hospodářství, v letech 2021 – 2023 ve výši maximálně 60.000 EUR dle předloženého materiálu

  4/302                         17. 6. 2021
  3. rozhodlo

  zahájit realizaci dodatečných aktivit projektu „RESOLVE - Sustainable mobility and the transition to a low-carbon retailing economy“ - „RESOLVE - Udržitelná mobilita a přechod k nízkouhlíkové ekonomice služeb (obchodu)“ předloženého do programu meziregionální spolupráce INTERREG EUROPE financovaného z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj, v roce 2021, dle předloženého materiálu

   Úřední hodiny pro veřejnost:

   Po, St: 8:00‑17:00 hod.

   Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

   Pá: 8:00‑13:00 hod.