koronaweb
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 4/303 ze dne 17. 6. 2021

  Zastupitelstvo kraje

  k usnesení rady kraje

  č. 39/3434 ze dne 29.5.2018

  č. 3/128 ze dne 30.11.2020

  č. 19/1134 ze dne 31. 5. 2021

  k usnesení zastupitelstva kraje

  č. 8/839 ze dne 14.6.2018

  č. 10/1127 ze dne 13.12.2018

  č. 2/56 ze dne 17.12.2020

  4/303                         17. 6. 2021
  1. rozhodlo

  změnit v bodě 1. usnesení zastupitelstva kraje č. 8/839 ze dne 14. 6. 2018 ve znění usnesení zastupitelstva kraje č. 10/1127 ze dne 13. 12. 2018 výši profinancování a kofinancování projektu „Chráněné bydlení organizace Sagapo II“ z „4.600.000 Kč“ na „5.000.000 Kč“ dle předloženého materiálu

  4/303                         17. 6. 2021
  2. rozhodlo

  změnit v bodě 1. usnesení zastupitelstva kraje č. 8/839 ze dne 14. 6. 2018 ve znění usnesení zastupitelstva kraje č. 2/56 ze dne 17. 12. 2020 dobu profinancování a kofinancování projektu „Chráněné bydlení organizace Sagapo II“ z „2018 2021“ na „2018–2022“ dle předloženého materiálu

  4/303                         17. 6. 2021
  3. rozhodlo

  změnit v bodě 2. usnesení zastupitelstva kraje č. 8/839 ze dne 14. 6. 2018 ve znění usnesení zastupitelstva kraje č. 2/56 ze dne 17. 12. 2020 dobu zajištění udržitelnosti projektu „Chráněné bydlení organizace Sagapo II“ z „2021–2025“ na „2022–2026“ dle předloženého materiálu

   Úřední hodiny pro veřejnost:

   Po, St: 8:00‑17:00 hod.

   Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

   Pá: 8:00‑13:00 hod.