Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 4/304 ze dne 17. 6. 2021

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 63/5694 ze dne 28.5.2019

č. 19/1135 ze dne 31.5.2021

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 12/1450 ze dne 13.6.2019

4/304 17. 6. 2021
1. rozhodlo

uzavřít Smlouvu o poskytnutí nenávratného finančního příspěvku v rámci projektu „Zvýšení přístupnosti a bezpečnosti ke kulturním památkám v česko-slovenském pohraničí“ z programu INTERREG V-A SK-CZ, s Ministerstvem investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, IČ 50349287, dle vzoru uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.