koronaweb
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 4/306 ze dne 17. 6. 2021

  Zastupitelstvo kraje

  k usnesení rady kraje

  č. 10/578 ze dne 22.2.2021

  k usnesení zastupitelstva kraje

  č. 3/188 ze dne 17.3.2021

  4/306                         17. 6. 2021
  1. bere na vědomí

  informaci o změně výše financování projektů připravovaných v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 6.1 REACT-EU z odvětví zdravotnictví dle předloženého materiálu

   Úřední hodiny pro veřejnost:

   Po, St: 8:00‑17:00 hod.

   Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

   Pá: 8:00‑13:00 hod.