Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 4/306 ze dne 17. 6. 2021

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 10/578 ze dne 22.2.2021

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 3/188 ze dne 17.3.2021

4/306 17. 6. 2021
1. bere na vědomí

informaci o změně výše financování projektů připravovaných v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 6.1 REACT-EU z odvětví zdravotnictví dle předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.