koronaweb
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 4/309 ze dne 17. 6. 2021

  Zastupitelstvo kraje

  k usnesení rady kraje

  č. 19/1140 ze dne 31. 5. 2021

  4/309                         17. 6. 2021
  1. bere na vědomí

  informaci o aktuálním vývoji projektu „Krajský akční plán pro oblast ochrany ovzduší“ dle předloženého materiálu

  4/309                         17. 6. 2021
  2. rozhodlo

  uzavřít Dohodu o partnerství s finančním příspěvkem s maximální výši příspěvku dle přílohy č. 1 usnesení k projektu „Krajský akční plán pro oblast ochrany ovzduší“ předloženého do výzvy č. 2A „Tromso“ Fondů EHP a Norska s těmito partnery:

  a)    EKOTOXA s.r.o., Fišova 403/7, 60200 Brno - Černá Pole, IČO 64608531,

  b)   Český hydrometeorologický ústav, příspěvková organizace, Na Šabatce 17, 143 06 Praha 4, IČO 00020699,

  c)    Státní zdravotní ústav, Šrobárova 49/48, 100 00 Praha 10, IČO 75010330,

  d)   Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., Líšeňská 33a, 636 00 Brno, IČO 44994575

  ve znění dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

  4/309                         17. 6. 2021
  3. rozhodlo

  zahájit realizaci projektu „Krajský akční plán pro oblast ochrany ovzduší“ předloženého do výzvy č. 2A „Tromso“ Fondů EHP a Norska před uzavřením právního aktu poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

  4/309                         17. 6. 2021
  4. bere na vědomí

  riziko vzniku výdajů hrazených z vlastních zdrojů u projektu „Krajský akční plán pro oblast ochrany ovzduší“ v maximální výši 90.000 Kč v případě neuzavření právního aktu poskytnutí dotace

   Úřední hodiny pro veřejnost:

   Po, St: 8:00‑17:00 hod.

   Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

   Pá: 8:00‑13:00 hod.