Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 4/312 ze dne 17. 6. 2021

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 16/1010 ze dne 10. 5. 2021

4/312 17. 6. 2021
1. rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „Supporting mental health of young people in the era of coronavirus“ předkládaného do programu ERASMUS+ v letech 2022 – 2025 ve výši 60.000 EUR dle předloženého materiálu

4/312 17. 6. 2021
2. rozhodlo

zmocnit koordinátora projektu, Lublinské vojvodství, IČ: 431019170, k podání žádosti o poskytnutí grantu projektu „Supporting mental health of young people in the era of coronavirus“ v programu ERASMUS+, a k zastupování vůči poskytovateli podpory v rámci realizace projektu „Supporting mental health of young people in the era of coronavirus“, dle vzoru zmocnění v příloze č. 1 a 2 předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.