koronaweb
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 4/312 ze dne 17. 6. 2021

  Zastupitelstvo kraje

  k usnesení rady kraje

  č. 16/1010 ze dne 10. 5. 2021

  4/312                         17. 6. 2021
  1. rozhodlo

  profinancovat a kofinancovat projekt „Supporting mental health of young people in the era of coronavirus“ předkládaného do programu ERASMUS+ v letech 2022 – 2025 ve výši 60.000 EUR dle předloženého materiálu

  4/312                         17. 6. 2021
  2. rozhodlo

  zmocnit koordinátora projektu, Lublinské vojvodství, IČ: 431019170, k podání žádosti o poskytnutí grantu projektu „Supporting mental health of young people in the era of coronavirus“ v programu ERASMUS+, a k zastupování vůči poskytovateli podpory v rámci realizace projektu „Supporting mental health of young people in the era of coronavirus“, dle vzoru zmocnění v příloze č. 1 a 2 předloženého materiálu

   Úřední hodiny pro veřejnost:

   Po, St: 8:00‑17:00 hod.

   Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

   Pá: 8:00‑13:00 hod.