koronaweb
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 4/315 ze dne 17. 6. 2021

  Zastupitelstvo kraje

  k usnesení rady kraje

  č. 19/1142 ze dne 31. 5. 2021

  4/315                         17. 6. 2021
  1. rozhodlo

  zahájit realizaci projektu „Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II“, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019613, který je spolufinancován z ESF prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání od 1. 7. 2021, tj. před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

  4/315                         17. 6. 2021
  2. rozhodlo

  poskytnout účelovou dotaci z rozpočtu kraje na realizaci projektu „Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II“, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019613, který je spolufinancován z ESF prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, organizacím dle Přílohy č. 1, oddíl A tohoto usnesení a s těmito subjekty uzavřít smlouvy o partnerství a poskytnutí dotace dle Přílohy č. 1 tohoto materiálu

  4/315                         17. 6. 2021
  3. rozhodlo

  poskytnout účelovou dotaci z rozpočtu kraje na realizaci projektu Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019613, který je spolufinancován z ESF prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, organizacím dle Přílohy č. 1, oddíl B tohoto usnesení a s těmito subjekty uzavřít smlouvy o partnerství a poskytnutí dotace dle Přílohy č. 2 tohoto materiálu

  4/315                         17. 6. 2021
  4. rozhodlo

  poskytnout účelovou dotaci z rozpočtu kraje na realizaci projektu Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019613, který je spolufinancován z ESF prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, organizacím dle Přílohy č. 1, oddíl C tohoto usnesení a s těmito subjekty uzavřít smlouvy o partnerství a poskytnutí dotace dle Přílohy č. 3 tohoto materiálu

  4/315                         17. 6. 2021
  5. rozhodlo

  poskytnout účelovou dotaci z rozpočtu kraje na realizaci projektu Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019613, který je spolufinancován z ESF prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, organizacím dle Přílohy č. 1, oddíl D tohoto usnesení a s těmito subjekty uzavřít smlouvy o partnerství a poskytnutí dotace dle Přílohy č. 4 tohoto materiálu

   Úřední hodiny pro veřejnost:

   Po, St: 8:00‑17:00 hod.

   Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

   Pá: 8:00‑13:00 hod.