Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 4/317 ze dne 17. 6. 2021

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 75/6795 ze dne 25. 11. 2019

č. 19/1152 ze dne 31. 5. 2021

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 13/1581 ze dne 12. 9. 2019

č. 12/1453 ze dne 13. 6. 2019

č. 14/1721 ze dne 12. 12. 2019

č. 14/1652 ze dne 12. 12. 2019

č. 15/1851 ze dne 5. 3. 2020

č. 17/2101 ze dne 3. 9. 2020

č. 17/2104 ze dne 3. 9. 2020

č. 2/21 ze dne 17. 12. 2020

č. 2/67 ze dne 17. 12. 2020

č. 2/70 ze dne 17. 12. 2020

4/317 17. 6. 2021
1. bere na vědomí

žádost příjemce POST BELLUM, z.ú., IČO 26548526, o prodloužení doby realizace projektu „PAMĚŤ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE, svědectví obyvatel a živá historie kraje v audiovizuální tvorbě Paměti národa na území Moravskoslezského kraje“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

4/317 17. 6. 2021
2. rozhodlo

zmírnit podmínky v dotačním programu „Podpora natáčení audiovizuálních děl v Moravskoslezském kraji v letech 2019 – 2021“ s odůvodněním dle předloženého materiálu

4/317 17. 6. 2021
3. rozhodlo

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 00461/2020/RRC s příjemcem POST BELLUM, z.ú., IČO 26548526, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

4/317 17. 6. 2021
4. bere na vědomí

žádost Regionální rady rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci, z.s., IČO 44741031, o úpravu období realizace projektu „Těšínské Slezsko – spolupráce v cestovním ruchu VIII“ dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

4/317 17. 6. 2021
5. rozhodlo

zmírnit podmínky v dotačním programu „Podpora systému destinačního managementu turistických oblastí“

4/317 17. 6. 2021
6. rozhodlo

zrušit usnesení zastupitelstva kraje č. 2/70, bod 10. ze dne 17. 12. 2020

4/317 17. 6. 2021
7. rozhodlo

uzavřít dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 06896/2019/RRC s Regionální radou rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci, z.s., IČO 44741031, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

4/317 17. 6. 2021
8. bere na vědomí

žádost Sdružení obcí Jablunkovska, IČO 65494636, o prodloužení doby realizace projektu „Analýza optimálních tras cyklostezek na území obcí SOJ“ dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

 

4/317 17. 6. 2021
9. rozhodlo

 

uzavřít Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 07764/2019/RRC ze dne 11. 12. 2019 se Sdružením obcí Jablunkovska, IČO 65494636, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

4/317 17. 6. 2021
10. bere na vědomí

žádost obce Háj ve Slezsku, IČO 00300021, o prodloužení doby realizace projektu „Projektová dokumentace cyklostezky Háj ve Slezsku (Lhota) - Mokré Lazce“ dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

4/317 17. 6. 2021
11. rozhodlo

uzavřít Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 07763/2019/RRC ze dne 27. 11. 2019 s obcí Háj ve Slezsku, IČO 00300021, dle přílohy č. 13 předloženého materiálu

4/317 17. 6. 2021
12. bere na vědomí

žádost obce Mokré Lazce, IČO 00300462, o prodloužení doby realizace projektu „Cyklostezka Mokré Lazce - Háj ve Slezsku (Lhota)-projektová dokumentace“ dle přílohy č. 14 předloženého materiálu

 

4/317 17. 6. 2021
13. rozhodlo

uzavřít Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 04190/2019/RRC ze dne 12. 9. 2019 s obcí Mokré Lazce, IČO 00300462, dle přílohy č. 17 předloženého materiálu

4/317 17. 6. 2021
14. bere na vědomí

 

žádost obce Karlovice, IČO 00296112, o prodloužení doby realizace projektu „Cyklostezka Karlovice - projektová dokumentace“ dle přílohy č. 18 předloženého materiálu

 

4/317 17. 6. 2021
15. rozhodlo

uzavřít Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 08179/2020/RRC ze dne 16. 12. 2020 s obcí Karlovice, IČO 00296112, dle přílohy č. 20 předloženého materiálu

4/317 17. 6. 2021
16. bere na vědomí

 

žádost města Nový Jičín, IČO 00298212, o dodatečné uznání účelně vynaložených nákladů spojených s realizací projektu „Cyklostezka Nový Jičín – Hostašovice – úsek vojenská vlečka“ dle přílohy č. 21 předloženého materiálu

 

4/317 17. 6. 2021
17. rozhodlo

uzavřít Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 01800/2020/RRC ze dne 15. 6. 2020 s městem Nový Jičín, IČO 00298212, dle přílohy č. 27 předloženého materiálu

4/317 17. 6. 2021
18. rozhodlo

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 00406/2021/RRC ze dne 16. 3. 2021 s obcí Vřesina, IČO 00635545, dle přílohy č. 30 předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.