koronaweb
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 4/319 ze dne 17. 6. 2021

  Zastupitelstvo kraje

  k usnesení rady kraje

  č. 19/1154 ze dne 31. 5. 2021

  4/319                         17. 6. 2021
  1. bere na vědomí

  žádost statutárního města Karviná, IČO 00297534, o poskytnutí individuální dotace na projekt „Karvinské moře – 2. etapa“ ve výši 5.000.000 Kč dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

  4/319                         17. 6. 2021
  2. rozhodlo

  poskytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje statutárnímu městu Karviná, IČO 00297534, na projekt „Karvinské moře – 2. etapa“ ve výši 5.000.000 Kč, z toho investiční část ve výši 4.000.000 Kč a neinvestiční část ve výši 1.000.000 Kč, s časovou použitelností od 1. 1. 2021 do 30. 11. 2022 a uzavřít s tímto statutárním městem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

  4/319                         17. 6. 2021
  3. bere na vědomí

  žádost obce Prostřední Bečva, IČO 00304221, o poskytnutí individuální dotace na projekt „Revitalizace Pusteven 2021“ ve výši 500.000 Kč dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

  4/319                         17. 6. 2021
  4. rozhodlo

  poskytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje obci Prostřední Bečva, IČO 00304221, na projekt „Revitalizace Pusteven 2021“ ve výši 500.000 Kč, z toho investiční část ve výši 200.000 Kč a neinvestiční část ve výši 300.000 Kč, s časovou použitelností od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 a uzavřít s touto obcí smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

  4/319                         17. 6. 2021
  5. bere na vědomí

  žádost města Fulnek, IČO 00297861, o poskytnutí individuální dotace na projekt „Zhotovení stálé expozice - Síň slávy Petry Kvitové“ ve výši 300.000 Kč dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

  4/319                         17. 6. 2021
  6. rozhodlo

  poskytnout investiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje městu Fulnek, IČO 00297861, na projekt „Zhotovení stálé expozice - Síň slávy Petry Kvitové “ ve výši 300.000 Kč, s časovou použitelností od 3. 5. 2021 do 30. 9. 2021 a uzavřít s tímto městem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

   Úřední hodiny pro veřejnost:

   Po, St: 8:00‑17:00 hod.

   Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

   Pá: 8:00‑13:00 hod.