koronaweb
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 2/32 ze dne 17. 12. 2020

  Zastupitelstvo kraje

  k usnesení rady kraje

  č. 3/83 ze dne 30. 11. 2020

  2/32                         17. 12. 2020
  1. bere na vědomí

  návrh memoranda o výstavbě hasičské stanice ve městě Vítkov dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

  2/32                         17. 12. 2020
  2. rozhodlo

  uzavřít memorandum o výstavbě hasičské stanice ve městě Vítkov s městem Vítkov, IČO 00300870 a Českou republikou – Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, IČO 70884561, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

   Úřední hodiny pro veřejnost:

   Po, St: 8:00‑17:00 hod.

   Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

   Pá: 8:00‑13:00 hod.