Půjčka LIBERTY
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 2/32 ze dne 17. 12. 2020

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 3/83 ze dne 30. 11. 2020

2/32 17. 12. 2020
1. bere na vědomí

návrh memoranda o výstavbě hasičské stanice ve městě Vítkov dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

2/32 17. 12. 2020
2. rozhodlo

uzavřít memorandum o výstavbě hasičské stanice ve městě Vítkov s městem Vítkov, IČO 00300870 a Českou republikou – Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, IČO 70884561, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.