koronaweb
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 4/320 ze dne 17. 6. 2021

  Zastupitelstvo kraje

  k usnesení zastupitelstva kraje

  č. 2/21 ze dne 17.12.2020

  k usnesení rady kraje

  č. 19/1158 ze dne 31. 5. 2021

  4/320                         17. 6. 2021
  1. bere na vědomí

  žádost obce Malenovice, IČO 00576964, ze dne 23. 4. 2021 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

  4/320                         17. 6. 2021
  2. rozhodlo

  neposkytnout účelovou investiční dotaci z rozpočtu kraje na rok 2021 obci Malenovice, IČO 00576964, na spolufinancování nákladů spojených s realizací projektu s názvem „Modernizace veřejného osvětlení v Malenovicích“ ve výši 296.400 Kč, s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

   Úřední hodiny pro veřejnost:

   Po, St: 8:00‑17:00 hod.

   Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

   Pá: 8:00‑13:00 hod.