koronaweb
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 4/321 ze dne 17. 6. 2021

  Zastupitelstvo kraje

  k usnesení zastupitelstva kraje

  č. 2/21 ze dne 17. 12. 2020

  č. 17/2117 ze dne 3. 9. 2020

  č. 5/457 ze dne 14. 9. 2017

  č. 20/2095 ze dne 23. 6. 2016

  k usnesení rady kraje

  č. 19/1165 ze dne 31. 5. 2021

  4/321                         17. 6. 2021
  1. bere na vědomí

  žádost Ostravské univerzity ze dne 6. 5. 2021, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

  4/321                         17. 6. 2021
  2. rozhodlo

  poskytnout investiční dotaci z rozpočtu kraje na rok 2021 Ostravské univerzitě, IČO 61988987, na spolufinancování nákladů spojených s realizací projektu „Kampus OU - Černá louka“ ve výši 12.500.000 Kč, maximálně však ve výši 5 % celkových uznatelných nákladů s časovou použitelností od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2022 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

  4/321                         17. 6. 2021
  3. bere na vědomí

  žádost Ostravské univerzity ze dne 19. 5. 2021, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

  4/321                         17. 6. 2021
  4. rozhodlo

  poskytnout investiční dotaci z rozpočtu kraje na rok 2021 Ostravské univerzitě, IČO 61988987, na spolufinancování nákladů spojených s realizací projektu „Podpora rozvoje infrastruktury Lékařské fakulty OU“ ve výši 12.500.000 Kč, maximálně však ve výši 13,02 % celkových uznatelných nákladů s časovou použitelností od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2024 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

  4/321                         17. 6. 2021
  5. bere na vědomí

  žádost obce Razová, IČO 00296287, o poskytnutí dotace na spolufinancování projektu „PD pro provádění stavby - kanalizace a ČOV Razová“ dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

  4/321                         17. 6. 2021
  6. rozhodlo

  poskytnout investiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje obci Razová, IČO 00296287, ve výši 1.480.000 Kč, maximálně však ve výši 80 % celkových uznatelných nákladů na realizaci projektu „PD pro provádění stavby - kanalizace a ČOV Razová“, s časovou použitelností od 1. 9. 2021 do 31. 12. 2022 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

   Úřední hodiny pro veřejnost:

   Po, St: 8:00‑17:00 hod.

   Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

   Pá: 8:00‑13:00 hod.