koronaweb
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 4/322 ze dne 17. 6. 2021

  Zastupitelstvo kraje

  k usnesení zastupitelstva kraje

  č. 2/21 ze dne 17. 12. 2020

  k usnesení rady kraje

  č. 10/583 ze dne 22. 2. 2021

  č. 19/1160 ze dne 31. 5. 2021

  4/322                         17. 6. 2021
  1. rozhodlo

  a.    poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2021 v rámci dotačního programu „Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2021“ žadatelům uvedeným v příloze č. 1, 2 a 3 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

  b.    neposkytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2021 v rámci dotačního programu „Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2021“ žadatelům uvedeným v příloze č. 4, 5, 6 a 7 tohoto usnesení

  Úřední hodiny pro veřejnost:

  Po, St: 8:00‑17:00 hod.

  Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

  Pá: 8:00‑13:00 hod.