Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 4/322 ze dne 15. 6. 2017

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 14/1174    ze dne 30. 5. 2017

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 25/1121/1          ze dne 30. 9. 2004

4/322 15. 6. 2017
1. schvaluje

12. aktualizaci Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Moravskoslezského kraje, dle předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.