koronaweb
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 4/323 ze dne 17. 6. 2021

  Zastupitelstvo kraje

  k usnesení zastupitelstva kraje

  č. 20/2098 ze dne 23. 6. 2016

  č. 7/722 ze dne 14. 3. 2018

  č. 8/880 ze dne 14. 6. 2018

  č. 12/1446 ze dne 13. 6. 2019

  č. 12/1451 ze dne 13. 6. 2019

  č. 16/1960 ze dne 4. 6. 2020

  č. 17/2098 ze dne 3. 9. 2020

  č. 2/21 ze dne 17. 12. 2020

  č. 3/196 ze dne 17. 3. 2021

  k usnesení rady kraje

  č. 85/6820 ze dne 8. 12. 2015

  č. 27/2483 ze dne 12. 12. 2017

  č. 55/4923 ze dne 29. 1. 2019

  č. 19/1157 ze dne 31. 5. 2021

  4/323                         17. 6. 2021
  1. bere na vědomí

  žádosti

  a)    Svazku obcí mikroregionu Hlučínska, IČO 70951047, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

  b)   Svazku obcí mikroregionu Hlučínska, IČO 70951047, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

  c)    města Vítkov, IČO 00300870, dle přílohy č. 11 předloženého materiálu

  d)   obce Kyjovice, IČO 00534722, dle přílohy č. 14 předloženého materiálu

  e)    obce Krmelín, IČO 00296848, dle přílohy č. 17 předloženého materiálu

  f)     obce Pržno, IČO 00494216, dle přílohy č. 20 předloženého materiálu

  g)   obce Sedlnice, IČO 00298352, dle přílohy č. 23 předloženého materiálu

  4/323                         17. 6. 2021
  2. rozhodlo

  a)    zmírnit podmínky Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2016

  b)   zmírnit podmínky Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2018

  c)    zmírnit podmínky Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2019

  4/323                         17. 6. 2021
  3. rozhodlo

  a)    uzavřít Dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 04428/2016/RRC se Svazkem obcí mikroregionu Hlučínska, IČO 70951047, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

  b)   uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 07224/2018/RRC se Svazkem obcí mikroregionu Hlučínska, IČO 70951047, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

  c)    uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 03723/2019/RRC s městem Vítkov, IČO 00300870, dle přílohy č. 13 předloženého materiálu

  d)   uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 05805/2019/RRC s obcí Kyjovice, IČO 00534722, dle přílohy č. 16 předloženého materiálu

  e)    uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 04851/2019/RRC s obcí Krmelín, IČO 00296848, dle přílohy č. 19 předloženého materiálu

  f)     uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. XXXXXX/XXXX/RRC s obcí Pržno, IČO 00494216, dle přílohy č. 22 předloženého materiálu

  g)   uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. XXXXXX/XXXX/RRC s obcí Sedlnice, IČO 00298352, dle přílohy č. 25 předloženého materiálu

  4/323                         17. 6. 2021
  4. rozhodlo

  dofinancovat dotační program „Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2018“ z rozpočtu kraje na rok 2022 ve výši 96.000 Kč

  4/323                         17. 6. 2021
  5. rozhodlo

  změnit v bodě 4. usnesení zastupitelstva kraje č. 3/196 ze dne 17. 3. 2021 výši dofinancování dotačního programu „Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2019“ z rozpočtu kraje na rok 2022 z částky „72.100 Kč“ na částku „317.840“

  4/323                         17. 6. 2021
  6. rozhodlo

  dofinancovat dotační program „Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2019“ z rozpočtu kraje na rok 2023 ve výši 97.500 Kč

  4/323                         17. 6. 2021
  7. rozhodlo

  změnit v bodě 2. usnesení zastupitelstva kraje č. 17/2092 ze dne 3. 9. 2020 výši dofinancování dotačního programu „Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2020“ z rozpočtu kraje na rok 2022 z částky „2.782.100 Kč“ na částku „2.361.760 Kč“

   Úřední hodiny pro veřejnost:

   Po, St: 8:00‑17:00 hod.

   Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

   Pá: 8:00‑13:00 hod.