koronaweb
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 4/324 ze dne 17. 6. 2021

  Zastupitelstvo kraje

  k usnesení zastupitelstva kraje

  č. 14/1652 ze dne 12. 12. 2019

  č. 15/1859 ze dne 5. 3. 2020

  k usnesení rady kraje

  č. 75/6800 ze dne 25. 11. 2019

  č. 82/7379 ze dne 2. 3. 2020

  č. 19/1159 ze dne 31. 5. 2021

  4/324                         17. 6. 2021
  1. bere na vědomí

  a)    žádost subjektu DAP Services a.s., IČO 27775585 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

  b)   žádost subjektu ULLMANNA s.r.o., IČO 06904866 dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

  4/324                         17. 6. 2021
  2. rozhodlo

  a)    uzavřít dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 01359/2020/RRC se subjektem DAP Services a.s., IČO 27775585 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

  b)   uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 01155/2020/RRC se subjektem ULLMANNA s.r.o., IČO 06904866 dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

   Úřední hodiny pro veřejnost:

   Po, St: 8:00‑17:00 hod.

   Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

   Pá: 8:00‑13:00 hod.