koronaweb
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 4/325 ze dne 17. 6. 2021

  Zastupitelstvo kraje

  k usnesení zastupitelstva kraje

  č. 2/21 ze dne 17. 12. 2020

  k usnesení rady kraje

  č. 10/582 ze dne 22. 2. 2021

  č. 19/1148 ze dne 31. 5. 2021

  4/325                         17. 6. 2021
  1. rozhodlo

  poskytnout účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2021 v rámci dotačního „Programu na podporu stáží žáků a studentů ve firmách 2021“ žadatelům uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

  4/325                         17. 6. 2021
  2. rozhodlo

  poskytnout účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2021 v rámci dotačního „Programu na podporu stáží žáků a studentů ve firmách 2021“ náhradním žadatelům uvedeným v příloze č. 2 tohoto usnesení postupem podle čl. VI. a čl. XI. podmínek dotačního programu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

  4/325                         17. 6. 2021
  3. rozhodlo

  neposkytnout účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2021 v rámci dotačního „Programu na podporu stáží žáků a studentů ve firmách 2021“ žadatelům uvedeným v příloze č. 3 tohoto usnesení s uvedeným odůvodněním

  4/325                         17. 6. 2021
  4. rozhodlo

  dofinancovat „Program na podporu stáží žáků a studentů ve firmách 2021“ z rozpočtu kraje na rok 2022 ve výši 2.433.550 Kč

  Úřední hodiny pro veřejnost:

  Po, St: 8:00‑17:00 hod.

  Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

  Pá: 8:00‑13:00 hod.