koronaweb
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 4/326 ze dne 17. 6. 2021

  Zastupitelstvo kraje

  k usnesení zastupitelstva kraje

  č. 14/1652 ze dne 12. 12. 2019

  č. 15/1854 ze dne 5. 3. 2020

  k usnesení rady kraje

  č. 19/1155 ze dne 31. 5. 2021

  4/326                         17. 6. 2021
  1. bere na vědomí

  žádost Národního strojírenského klastru ze dne 10. 5. 2021, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

  4/326                         17. 6. 2021
  2. rozhodlo

  uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 00746/2020/RRC s Národním strojírenským klastrem, IČO 26629437, jehož předmětem je změna časové použitelnosti dotace z „od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2021“ na „od 1. 1. 2020 do 30. 11. 2021“, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

   Úřední hodiny pro veřejnost:

   Po, St: 8:00‑17:00 hod.

   Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

   Pá: 8:00‑13:00 hod.