koronaweb
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 4/328 ze dne 17. 6. 2021

  Zastupitelstvo kraje

  k usnesení zastupitelstva kraje

  č. 2/21 ze dne 17.12.2020

  k usnesení rady kraje

  č. 10/568 ze dne 22.2.2021

  č. 19/1156 ze dne 31. 5. 2021

  4/328                         17. 6. 2021
  1. rozhodlo

  poskytnout účelové investiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2021 v rámci „Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2021“ dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

  4/328                         17. 6. 2021
  2. rozhodlo

  poskytnout účelové investiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2021 v rámci „Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2021“ náhradním žadatelům uvedeným v příloze č. 2 tohoto usnesení, postupem dle čl. VI. a XI. podmínek dotačního programu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

  4/328                         17. 6. 2021
  3. rozhodlo

  neposkytnout účelové investiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2021 v rámci „Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2021“ neúspěšným žadatelům uvedeným v příloze č. 3 tohoto usnesení

  4/328                         17. 6. 2021
  4. rozhodlo

  dofinancovat dotační program „Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2021“ z rozpočtu kraje na rok 2023 ve výši 3.260.840 Kč

  Úřední hodiny pro veřejnost:

  Po, St: 8:00‑17:00 hod.

  Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

  Pá: 8:00‑13:00 hod.