koronaweb
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 4/329 ze dne 17. 6. 2021

  Zastupitelstvo kraje

  k usnesení rady kraje

  č. usnesení 19/1168 ze dne 31. 5. 2021

  4/329                         17. 6. 2021
  1. schvaluje

  Účetní závěrku Moravskoslezského kraje k rozvahovému dni 31. 12. 2020 v rozsahu příloh č. 1 – 5 předloženého materiálu

  4/329                         17. 6. 2021
  2. rozhodlo

  převést výsledek hospodaření Moravskoslezského kraje vykázaný v rámci Účetní závěrky Moravskoslezského kraje k rozvahovému dni 31. 12. 2020 ve výši 931.597.733,42 Kč na účet 432 – Výsledek hospodaření předcházejících účetních období

   Úřední hodiny pro veřejnost:

   Po, St: 8:00‑17:00 hod.

   Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

   Pá: 8:00‑13:00 hod.