Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 4/329 ze dne 17. 6. 2021

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. usnesení 19/1168 ze dne 31. 5. 2021

4/329 17. 6. 2021
1. schvaluje

Účetní závěrku Moravskoslezského kraje k rozvahovému dni 31. 12. 2020 v rozsahu příloh č. 1 – 5 předloženého materiálu

4/329 17. 6. 2021
2. rozhodlo

převést výsledek hospodaření Moravskoslezského kraje vykázaný v rámci Účetní závěrky Moravskoslezského kraje k rozvahovému dni 31. 12. 2020 ve výši 931.597.733,42 Kč na účet 432 – Výsledek hospodaření předcházejících účetních období

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.