Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 4/333 ze dne 17. 6. 2021

Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 14/1652 ze dne 12.12.2019

k usnesení rady kraje

č. 19/1176 ze dne 31.5.2021

4/333 17. 6. 2021
1. souhlasí

s celoročním hospodařením Moravskoslezského kraje za rok 2020 bez výhrad

4/333 17. 6. 2021
2. schvaluje

Závěrečný účet Moravskoslezského kraje za rok 2020 dle příloh č. 1 ‑ 5 předloženého materiálu

4/333 17. 6. 2021
3. rozhodlo

přidělit finanční prostředky ze zůstatku finančních prostředků rozpočtového hospodaření kraje za rok 2020 do Fondu pro financování strategických projektů Moravskoslezského kraje ve výši 300.000 tis. Kč

4/333 17. 6. 2021
4. rozhodlo

přidělit finanční prostředky ze zůstatku finančních prostředků rozpočtového hospodaření kraje za rok 2020 do Fondu finančních zdrojů JESSICA ve výši 100.000 tis. Kč

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.