koronaweb
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 4/336 ze dne 17. 6. 2021

  Zastupitelstvo kraje

  k usnesení rady kraje

  č. 19/1185 ze dne 31.05.2021

  4/336                         17. 6. 2021
  1. rozhodlo

  směnit nemovité věci ve vlastnictví kraje, a to:

  pozemek parc. č. 1726/6 ostatní plocha,

  pozemek parc. č. 1739/206 ostatní plocha,

  včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

  vše v k. ú. Poruba, obec Ostrava,

  za nemovité věci ve vlastnictví Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, 17. listopadu 2172/15, Poruba, 708 00 Ostrava, IČO 61989100, a to:

  pozemek parc. č. 2907/4 ostatní plocha,

  pozemek parc. č. 2907/24 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, občanská vybavenost,

  pozemek parc. č. 2907/34 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, garáž,

  pozemek parc. č. 3738 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, občanská vybavenost,

  pozemek parc. č. 3739 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, občanská vybavenost,

  pozemek parc. č 3740 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 2076, část obce Moravská Ostrava, jiná stavba,

  včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

  vše v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava,

  s finančním plněním ze strany kraje ve výši 19.347.840 Kč; kraj uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

   Úřední hodiny pro veřejnost:

   Po, St: 8:00‑17:00 hod.

   Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

   Pá: 8:00‑13:00 hod.