koronaweb
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 4/338 ze dne 17. 6. 2021

  Zastupitelstvo kraje

  k usnesení rady kraje

  č. 19/1181 ze dne 31. 5. 2021

  k usnesení zastupitelstva kraje

  č. 15/1812 ze dne 5. 3. 2020

  č. 16/1923 ze dne 4. 6. 2020

  č. 2/21 ze dne 17. 12. 2020

  4/338                         17. 6. 2021
  1. schvaluje

  změnu financování akcí reprodukce majetku kraje na rok 2021 a změnu závazků Moravskoslezského kraje v dalších letech dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

  4/338                         17. 6. 2021
  2. schvaluje

  přehled akcí financovaných z úvěru České spořitelny, a. s., v letech 2021 - 2024 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

  4/338                         17. 6. 2021
  3. rozhodlo

  použít dle ustanovení článku 4 odst. 1 písm. a) Statutu Fondu pro financování strategických projektů Moravskoslezského kraje prostředky fondu na financování akce „Novostavba Moravskoslezské vědecké knihovny“ ve výši 17.174 tis. Kč a na financování akce „Rekonstrukce budovy a spojovací chodby Máchova“ ve výši 46.900 tis. Kč dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

   Úřední hodiny pro veřejnost:

   Po, St: 8:00‑17:00 hod.

   Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

   Pá: 8:00‑13:00 hod.