koronaweb
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 2/34 ze dne 17. 12. 2020

  Zastupitelstvo kraje

  k usnesení rady kraje

  č. 3/82 ze dne 30. 11. 2020

  2/34                         17. 12. 2020
  1. bere na vědomí

  žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje statutárního města Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

  2/34                         17. 12. 2020
  2. rozhodlo

  poskytnout investiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje statutárnímu městu Ostrava, IČO 00845451, ve výši 3.000 tis. Kč na úhradu nákladů spojených s realizaci projektu „Městečka bezpečí“, s termínem použití v období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2022, dle předloženého materiálu

  2/34                         17. 12. 2020
  3. rozhodlo

  uzavřít smlouvu o poskytnutí účelové dotace se statutárním městem Ostrava, IČO 00845451, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

   Úřední hodiny pro veřejnost:

   Po, St: 8:00‑17:00 hod.

   Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

   Pá: 8:00‑13:00 hod.