Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 4/343 ze dne 17. 6. 2021

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 19/1200 ze dne 31.5.2021

č. 96/8503 ze dne 21.9.2020

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 17/2133 ze dne 3.9.2020

č. 3/230 ze dne 17. 3. 2021

4/343 17. 6. 2021
1. rozhodlo

schválit vstup sociálních služeb do Krajské sítě sociálních služeb v Moravskoslezském kraji dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

4/343 17. 6. 2021
2. rozhodlo

pověřit poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu poskytovatele sociální služby pečovatelská služba, ID 7130557, a uzavřít s organizací Fany DK s.r.o., IČO 07408242, Smlouvu o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

 

4/343 17. 6. 2021
3. rozhodlo

pověřit poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu poskytovatele sociálních služeb zařazených do Krajské sítě sociálních služeb v Moravskoslezském kraji dle přílohy č. 3 předloženého materiálu a uzavřít s těmito subjekty Dodatek ke Smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon dle vzoru uvedeného v příloze č. 4 předloženého materiálu

4/343 17. 6. 2021
4. rozhodlo

schválit výstup sociálních služeb z Krajské sítě sociálních služeb v Moravskoslezském kraji poskytovaných organizací Althaia o.p.s., IČO 22892150, a vypovědět Smlouvu o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon ev. č. 06267/2020/SOC dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

4/343 17. 6. 2021
5. rozhodlo

schválit změnu maximální výše oprávněných provozních nákladů na rok 2021 organizaci Althaia o.p.s., IČO 22892150, u sociálních služeb dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

4/343 17. 6. 2021
6. rozhodlo

schválit výstup sociální služby z Krajské sítě sociálních služeb v Moravskoslezském kraji poskytované organizací LIGA o.p.s., IČO 00202380, a vypovědět Smlouvu o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon ev. č. 07689/2020/SOC dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

4/343 17. 6. 2021
7. rozhodlo

neposkytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2021 financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu žadateli LIGA o.p.s., IČO 00202380, na sociální službu nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, ID 5362169, a stanovit u předmětné sociální služby maximální výši oprávněných provozních nákladů na rok 2021 ve výši 1.826.000 Kč

4/343 17. 6. 2021
8. rozhodlo

schválit Dodatek č. 3 ke Krajské síti sociálních služeb v Moravskoslezském kraji dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.