koronaweb
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 4/347 ze dne 17. 6. 2021

  Zastupitelstvo kraje

  k usnesení rady kraje

  č. 19/1187 ze dne 31. 5. 2021

  4/347                         17. 6. 2021
  1. bere na vědomí

  žádosti o poskytnutí finančních prostředků dle příloh č. 1, 3, 5 a 6 předloženého materiálu

  4/347                         17. 6. 2021
  2. rozhodlo

  poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje žadatelům:

  a)    Diecézní charita ostravsko-opavská, IČO 66181127, ve výši 200.000 Kč na úhradu uznatelných nákladů souvisejících s projektem „Provozování skladových prostor pro potravinovou a materiální pomoc“, vzniklých od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 a uhrazených do 15. 1. 2022

  b)   Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s., IČO 26850176, ve výši 100.000 Kč na úhradu uznatelných nákladů souvisejících s projektem „Zajištění podmínek pro vznik nové sociální služby – odlehčovací služba“, vzniklých a uhrazených v období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021

  4/347                         17. 6. 2021
  3. rozhodlo

  uzavřít smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace s žadateli:

  a)    Diecézní charita ostravsko-opavská, IČO 66181127, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

  b)   Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s., IČO 26850176, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

  4/347                         17. 6. 2021
  4. rozhodlo

  neposkytnout účelovou investiční dotaci z rozpočtu kraje žadatelům:

  a)    TGA Building s.r.o., IČO 04258118, ve výši 395.000 Kč na úhradu uznatelných nákladů souvisejících s projektem „Průchozí výtah v komunitním domě pro seniory“, s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

  b)   Obec Petrovice u Karviné, IČO 00297585, ve výši 50.000.000 Kč na úhradu uznatelných nákladů souvisejících s projektem „Komunitní dům seniorů v Petrovicích u Karviné“, s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

   Úřední hodiny pro veřejnost:

   Po, St: 8:00‑17:00 hod.

   Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

   Pá: 8:00‑13:00 hod.