koronaweb
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 4/348 ze dne 17. 6. 2021

  Zastupitelstvo kraje

  k usnesení rady kraje

  č. 19/1191 ze dne 31. 5. 2021

  4/348                         17. 6. 2021
  1. rozhodlo

  změnit datum účinnosti zřízení příspěvkové organizace kraje Domov TuTo, příspěvková organizace, IČO 08389519, z „1. 7. 2021“ na „1. 7. 2025“

  4/348                         17. 6. 2021
  2. vydává

  dodatek č. 2 ke zřizovací listině příspěvkové organizace uvedené v bodě 1 tohoto usnesení, jehož předmětem je změna data účinnosti zřízení příspěvkové organizace, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

   Úřední hodiny pro veřejnost:

   Po, St: 8:00‑17:00 hod.

   Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

   Pá: 8:00‑13:00 hod.