Půjčka – zaměstnanci LEPO
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 4/348 ze dne 17. 6. 2021

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 19/1191 ze dne 31. 5. 2021

4/348 17. 6. 2021
1. rozhodlo

změnit datum účinnosti zřízení příspěvkové organizace kraje Domov TuTo, příspěvková organizace, IČO 08389519, z „1. 7. 2021“ na „1. 7. 2025“

4/348 17. 6. 2021
2. vydává

dodatek č. 2 ke zřizovací listině příspěvkové organizace uvedené v bodě 1 tohoto usnesení, jehož předmětem je změna data účinnosti zřízení příspěvkové organizace, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.