koronaweb
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 2/35 ze dne 17. 12. 2020

  Zastupitelstvo kraje

  k usnesením rady kraje

  č. 4/252 ze dne 14. 12. 2020

  2/35                         17. 12. 2020
  1. rozhodlo

  darovat 10 ks dekontaminačních generátorů teplého aerosolu Swingfog SN 50 PE vč. příslušenství, 20 ks dezinfekce Virkos S – Aerosol (10kg) a 10ks dezinfekčního přípravku GPC 8 (25l) vybraným obcím Moravskoslezského kraje za účelem dovybavení jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí, dle návrhu na rozdělení uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu

  2/35                         17. 12. 2020
  2. rozhodlo

  uzavřít smlouvy na darování 10 ks dekontaminačních generátorů teplého aerosolu Swingfog SN 50 PE vč. příslušenství, 20 ks dezinfekce Virkos S – Aerosol (10kg) a 10ks dezinfekčního přípravku GPC 8 (25l) s vybranými obcemi Moravskoslezského kraje uvedenými v příloze č. 1 předloženého materiálu dle návrhu uvedeného v příloze č. 2 předloženého materiálu

   Úřední hodiny pro veřejnost:

   Po, St: 8:00‑17:00 hod.

   Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

   Pá: 8:00‑13:00 hod.