koronaweb
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 4/350 ze dne 17. 6. 2021

  Zastupitelstvo kraje

  k usnesení rady kraje

  č. 19/1189 ze dne 31. 5. 2021

  k usnesení zastupitelstva kraje

  č. 16/1993 ze dne 4. 6. 2020

  4/350                         17. 6. 2021
  1. bere na vědomí

  žádosti o prodloužení časové použitelnosti dotace dle příloh 1, 4 a 7 předloženého materiálu

  4/350                         17. 6. 2021
  2. rozhodlo

  povolit výjimku z podmínek dotačního programu „Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2020“, o jehož vyhlášení rozhodla rada kraje usnesením č. 75/6865 ze dne 25. 11. 2019 příjemcům dotace:

  a)  Vila Vančurova o.p.s., IČO 02250152, u projektu „Výstavba nových kapacit domova pro seniory a domova se zvláštním režimem – Vila Vančurova v Opavě“

  b)  Armáda spásy v České republice, z. s., IČO 40613411, u projektu „Vybudování aktivizační a socioterapeutické místnosti Adelante Ostrava“

  c)  Armáda spásy v České republice, z. s., IČO 40613411, u projektu „Výtahy v Domově Přístav Ostrava – Kunčičky“

  4/350                         17. 6. 2021
  3. rozhodlo

  uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje:

  a)    ev. č. 02245/2020/SOC ze dne 9. 7. 2020 se subjektem Vila Vančurova o.p.s., IČO 02250152, jehož předmětem je prodloužení doby realizace projektu „Výstavba nových kapacit domova pro seniory a domova se zvláštním režimem – Vila Vančurova v Opavě“ z „od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2021“ na „od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021“, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

  b)   ev. č. 02807/2020/SOC ze dne 29. 7. 2020 se subjektem Armáda spásy v České republice, z. s., IČO 40613411, jehož předmětem je prodloužení doby realizace projektu „Vybudování aktivizační a socioterapeutické místnosti Adelante Ostrava“ z „od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2021“ na „od 1. 1. 2020 do 30. 11. 2021“, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

  c)    ev. č. 02822/2020/SOC ze dne 29. 7. 2020 se subjektem Armáda spásy v České republice, z. s., IČO 40613411, jehož předmětem je prodloužení doby realizace projektu „Výtahy v Domově Přístav Ostrava - Kunčičky“ z „od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2021“ na „od 1. 1. 2020 do 30. 11. 2021“, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

   Úřední hodiny pro veřejnost:

   Po, St: 8:00‑17:00 hod.

   Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

   Pá: 8:00‑13:00 hod.