koronaweb
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 4/351 ze dne 17. 6. 2021

  Zastupitelstvo kraje

  k usnesení rady kraje

  č. 19/1188 ze dne 31.5.2021

  k usnesení zastupitelstva kraje

  č. 7/793 ze dne 14.3.2018

  4/351                         17. 6. 2021
  1. bere na vědomí

  žádost organizace Nová šance, z.s., IČO 65497961, se sídlem Stará cesta 121/6, 711 00 Ostrava-Hrušov, o navýšení částky maximálně oprávněných provozních nákladů sociální služby „Azylový dům Nová šance“, registrační číslo služby 6291831 v rámci dotačního programu „Podpora služeb sociální prevence“ na roky 2018 – 2020, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

  4/351                         17. 6. 2021
  2. rozhodlo

  uzavřít s organizací Nová šance, z.s., IČO 65497961, se sídlem Stará cesta 121/6, 711 00 Ostrava-Hrušov, Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje ev. č. 04136/2018/SOC, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

   Úřední hodiny pro veřejnost:

   Po, St: 8:00‑17:00 hod.

   Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

   Pá: 8:00‑13:00 hod.