koronaweb
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 2/36 ze dne 17. 12. 2020

  Zastupitelstvo kraje

  k usnesení rady kraje

  č. 4/232 ze dne 14.12.2020

  k usnesení zastupitelstva kraje

  č. 2/36 ze dne 22.12.2016

  č. 4/303 ze dne 15.6.2017

  2/36                         17. 12. 2020
  1. rozhodlo

  podat valné hromadě obchodní společnosti KOORDINÁTOR ODIS s.r.o., se sídlem 28. října 3388/111, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 64613895, návrh na odvolání Josefa Šrámka, člena dozorčí rady zastupujícího Moravskoslezský kraj

  2/36                         17. 12. 2020
  2. rozhodlo

  podat valné hromadě obchodní společnosti KOORDINÁTOR ODIS s.r.o., se sídlem 28. října 3388/111, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 64613895, návrh na volbu Ing. Jakuba Unucky, MBA, nar. ********** členem dozorčí rady zastupujícím Moravskoslezský kraj

  2/36                         17. 12. 2020
  3. rozhodlo

  zrušit delegování Ing. Jakuba Unucky jako zástupce Moravskoslezského kraje na valné hromady společnosti KOORDINÁTOR ODIS s.r.o., se sídlem 28. října 3388/111, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 64613895

  2/36                         17. 12. 2020
  4. rozhodlo

  delegovat jako zástupce Moravskoslezského kraje na valných hromadách obchodní společnosti KOORDINÁTOR ODIS s.r.o., se sídlem 28. října 3388/111, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 64613895

  Ing. Radka Podstawku, nar. **********

  2/36                         17. 12. 2020
  5. rozhodlo

  podat valné hromadě obchodní společnosti Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s., se sídlem Technologická 372/2, Pustkovec, 708 00 Ostrava, IČO 25379631, návrh na odvolání členů dozorčí rady zastupujících Moravskoslezský kraj

  Mgr. Kateřiny Dostálové, MPA

  Mgr. Zdeňka Karáska

  2/36                         17. 12. 2020
  6. rozhodlo

  podat valné hromadě obchodní společnosti Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s., se sídlem Technologická 372/2, Pustkovec, 708 00 Ostrava, IČO 25379631, návrh na volbu členů dozorčí rady zastupujících Moravskoslezský kraj, a to

  Mgr. Zdeňka Karáska, nar.**********

  JUDr. Ondřeje Ručky, nar. **********

   Úřední hodiny pro veřejnost:

   Po, St: 8:00‑17:00 hod.

   Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

   Pá: 8:00‑13:00 hod.