koronaweb
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 4/361 ze dne 17. 6. 2021

  Zastupitelstvo kraje

  k usnesení rady kraje

  č. 12/743 ze dne 15.3.2021

  č. 19/1216 ze dne 31.5.2021

  4/361                         17. 6. 2021
  1. rozhodlo

  poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2021 v rámci dotačního programu Podpora volnočasových aktivit pro mládež v roce 2021 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení u a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

  4/361                         17. 6. 2021
  2. rozhodlo

  poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2021 v rámci dotačního programu Podpora volnočasových aktivit pro mládež v roce 2021 náhradním žadatelům uvedeným v příloze č. 2 tohoto usnesení postupem podle čl. VI. Podmínek dotačního programu Podpora volnočasových aktivit pro mládež v roce 2021 a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

  4/361                         17. 6. 2021
  3. rozhodlo

  neposkytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2021 v rámci dotačního programu Podpora volnočasových aktivit pro mládež v roce 2021 žadatelům dle přílohy č. 3 tohoto usnesení

  Úřední hodiny pro veřejnost:

  Po, St: 8:00‑17:00 hod.

  Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

  Pá: 8:00‑13:00 hod.