Půjčka – zaměstnanci LEPO
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 4/362 ze dne 17. 6. 2021

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 19/1219 ze dne 31. 5. 2021

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 16/1980 ze dne 4. 6. 2020

č. 13/1612 ze dne 12. 9. 2019

č. 11/1323 ze dne 13. 3. 2019

4/362 17. 6. 2021
1. rozhodlo

ukončit přípravu zřízení organizace Technologická a podnikatelská akademie, Ostrava, příspěvková organizace, IČO 08178097 a přípravu změny názvu této organizace na název Střední škola – Technologická a podnikatelská akademie, Ostrava, příspěvková organizace

4/362 17. 6. 2021
2. rozhodlo

zrušit bod 1. a 3. usnesení zastupitelstva kraje č. 13/1612 ze dne 12. 9. 2019 a bod 1. usnesení zastupitelstva kraje č. 16/1980 ze dne 4. 6. 2020

4/362 17. 6. 2021
3. rozhodlo

zrušit zřizovací listinu příspěvkové organizace uvedené v bodě 1 tohoto usnesení včetně jejího dodatku č. 1 a dodatku č. 2

4/362 17. 6. 2021
4. rozhodlo

uzavřít dohodu o ukončení Memoranda o spolupráci v oblasti vzdělávání ze dne 25. 3. 2019 mezi Moravskoslezským krajem, IČO 70890692, Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava, IČO 61989100, a Moravskoslezským inovačním centrem Ostrava, a. s., IČO 25379631, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.