koronaweb
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 4/363 ze dne 17. 6. 2021

  Zastupitelstvo kraje

  k usnesení rady kraje

  č. 19/1223 ze dne 31. 5. 2021

  4/363                         17. 6. 2021
  1. bere na vědomí

  žádost Moravskoslezského paktu zaměstnanosti, z.s., IČO 07864507, o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

  4/363                         17. 6. 2021
  2. rozhodlo

  poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2021 příjemci Moravskoslezský pakt zaměstnanosti, z.s., IČO 07864507, ve výši 800.000 Kč na realizaci projektu Online veletrh středních škol Moravskoslezského kraje 2021/2022, s časovou použitelností od 18. 6. 2021 do 28. 2. 2022, a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

   Úřední hodiny pro veřejnost:

   Po, St: 8:00‑17:00 hod.

   Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

   Pá: 8:00‑13:00 hod.