Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 4/364 ze dne 17. 6. 2021

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje        

č. 19/1218 ze dne 31. 5. 2021

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/93 ze dne 17.12.2020

4/364 17. 6. 2021
1. schvaluje

dodatek č. 14 ke zřizovací listině organizace Janáčkova konzervatoř v Ostravě, příspěvková organizace, IČO 00602078, uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu

4/364 17. 6. 2021
2. vydává

dodatek č. 14 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 1) tohoto usnesení

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.