koronaweb
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 4/364 ze dne 17. 6. 2021

  Zastupitelstvo kraje

  k usnesení rady kraje        

  č. 19/1218 ze dne 31. 5. 2021

  k usnesení zastupitelstva kraje

  č. 2/93 ze dne 17.12.2020

  4/364                         17. 6. 2021
  1. schvaluje

  dodatek č. 14 ke zřizovací listině organizace Janáčkova konzervatoř v Ostravě, příspěvková organizace, IČO 00602078, uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu

  4/364                         17. 6. 2021
  2. vydává

  dodatek č. 14 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 1) tohoto usnesení

   Úřední hodiny pro veřejnost:

   Po, St: 8:00‑17:00 hod.

   Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

   Pá: 8:00‑13:00 hod.