koronaweb
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 2/37 ze dne 17. 12. 2020

  Zastupitelstvo kraje

  k usnesení rady kraje

  č. 3/98 ze dne 30. 11. 2020

  k usnesení zastupitelstva kraje

  č. 12/1388 ze dne 13. 6. 2019

  2/37                         17. 12. 2020
  1. rozhodlo

  částečně prominout podle § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 12.000 Kč ze stanoveného odvodu 15.000 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté příjemci Spolek Jazz Open Ostrava, Rajská 108/44, 715 00 Ostrava – Michálkovice, IČO 04620160, na projekt „Jazz Open Ostrava 2019“

  2/37                         17. 12. 2020
  2. rozhodlo

  prominout penále v plné výši podle § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté příjemci Spolek Jazz Open Ostrava, Rajská 108/44, 715 00 Ostrava – Michálkovice, IČO 04620160, na projekt „Jazz Open Ostrava 2019“

   Úřední hodiny pro veřejnost:

   Po, St: 8:00‑17:00 hod.

   Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

   Pá: 8:00‑13:00 hod.