koronaweb
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 4/373 ze dne 17. 6. 2021

  Zastupitelstvo kraje

  k usnesením rady kraje

  č. 4/313 ze dne 14. 12. 2020

  č. 16/1042 ze dne 10. 5. 2021

  4/373                         17. 6. 2021
  1. bere na vědomí

  žádost subjektu Eufour PR, s.r.o., ze dne 22. 4. 2021, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

  4/373                         17. 6. 2021
  2. rozhodlo

  poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje subjektu Eufour PR, s.r.o.,  IČO 28579992, na projekt Intenzifikace odděleného sběru a využívání vytříděných složek komunálního odpadu včetně obalové složky v Moravskoslezském kraji ve výši 900.000 Kč, s časovou použitelností ode dne 1. 4. 2021 do dne 31. 12. 2021 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

   Úřední hodiny pro veřejnost:

   Po, St: 8:00‑17:00 hod.

   Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

   Pá: 8:00‑13:00 hod.