koronaweb
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 4/375 ze dne 17. 6. 2021

  Zastupitelstvo kraje

  k usnesení rady kraje

  č. 19/1230 ze dne 31.5.2021

  č. 4/314 ze dne 14.12.2020

  k usnesení zastupitelstva kraje

  č. 2/126 ze dne 17.12.2020

  4/375                         17. 6. 2021
  1. rozhodlo

  v návaznosti na § 172 odst. 5 správního řádu o přijetí rozhodnutí o námitkách uplatněných proti návrhu Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje

  4/375                         17. 6. 2021
  2. rozhodlo

  v souladu s § 41 stavebního zákona o vydání Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje formou opatření obecné povahy

   Úřední hodiny pro veřejnost:

   Po, St: 8:00‑17:00 hod.

   Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

   Pá: 8:00‑13:00 hod.