koronaweb
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 2/38 ze dne 17. 12. 2020

  Zastupitelstvo kraje

  k usnesení rady kraje

  č. 3/97 ze dne 30. 11. 2020

  k usnesení zastupitelstva kraje

  č. 14/1660 ze dne 12. 12. 2019

  č. 14/1666 ze dne 12. 12. 2019

  č. 16/1907 ze dne 4. 6. 2020

  2/38                         17. 12. 2020
  1. bere na vědomí

  žádost subjektu Národní zemědělské muzeum, s. p. o., IČO 75075741, o prodloužení termínu realizace projektu „Zemědělské tradice na moravskoslezském pomezí“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

  2/38                         17. 12. 2020
  2. rozhodlo

  uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 08200/2019/KPP ze dne 14. 1. 2020 se subjektem Národní zemědělské muzeum, s. p. o., IČO 75075741, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

  2/38                         17. 12. 2020
  3. bere na vědomí

  žádost subjektu Biskupství ostravsko-opavské, IČO 65468953, o rozšíření uznatelných nákladů na realizaci projektu „Otevřené chrámy 2020“, dle přílohy č. 4 předloženého materiál

  2/38                         17. 12. 2020
  4. rozhodlo

  uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 00479/2020/KPP ze dne 28. 4. 2020 se subjektem Biskupství ostravsko-opavské, IČO 65468953, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

  2/38                         17. 12. 2020
  5. bere na vědomí

  žádost subjektu Slezské divadlo Opava, příspěvková organizace, IČO 00100552, o prodloužení termínu realizace a změnu uznatelných nákladů projektu „LET´S SING ORATORIO MUSIC“, dle přílohy č. 8 předloženého materiál

  2/38                         17. 12. 2020
  6. rozhodlo

  uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 01950/2020/KPP ze dne 10. 7. 2020 se subjektem Slezské divadlo Opava, příspěvková organizace, IČO 00100552, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

   Úřední hodiny pro veřejnost:

   Po, St: 8:00‑17:00 hod.

   Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

   Pá: 8:00‑13:00 hod.