Půjčka LIBERTY
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 2/38 ze dne 17. 12. 2020

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 3/97 ze dne 30. 11. 2020

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 14/1660 ze dne 12. 12. 2019

č. 14/1666 ze dne 12. 12. 2019

č. 16/1907 ze dne 4. 6. 2020

2/38 17. 12. 2020
1. bere na vědomí

žádost subjektu Národní zemědělské muzeum, s. p. o., IČO 75075741, o prodloužení termínu realizace projektu „Zemědělské tradice na moravskoslezském pomezí“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

2/38 17. 12. 2020
2. rozhodlo

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 08200/2019/KPP ze dne 14. 1. 2020 se subjektem Národní zemědělské muzeum, s. p. o., IČO 75075741, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

2/38 17. 12. 2020
3. bere na vědomí

žádost subjektu Biskupství ostravsko-opavské, IČO 65468953, o rozšíření uznatelných nákladů na realizaci projektu „Otevřené chrámy 2020“, dle přílohy č. 4 předloženého materiál

2/38 17. 12. 2020
4. rozhodlo

uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 00479/2020/KPP ze dne 28. 4. 2020 se subjektem Biskupství ostravsko-opavské, IČO 65468953, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

2/38 17. 12. 2020
5. bere na vědomí

žádost subjektu Slezské divadlo Opava, příspěvková organizace, IČO 00100552, o prodloužení termínu realizace a změnu uznatelných nákladů projektu „LET´S SING ORATORIO MUSIC“, dle přílohy č. 8 předloženého materiál

2/38 17. 12. 2020
6. rozhodlo

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 01950/2020/KPP ze dne 10. 7. 2020 se subjektem Slezské divadlo Opava, příspěvková organizace, IČO 00100552, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.