Půjčka LIBERTY
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 5/382 ze dne 16. 9. 2021

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 23/1530 ze dne 9. 8. 2021

5/382 16. 9. 2021
1. volí

opětovně za přísedící Krajského soudu v Ostravě na dobu 4 let

paní Mgr. Andreu Altmanovou, místo pobytu **********, navrženou panem Ing. Petrem Kajnarem (ČSSD), členem zastupitelstva kraje

1.2 paní Renatu Balvínovou, místo pobytu **********, navrženou panem Ing. Petrem Kajnarem (ČSSD), členem zastupitelstva kraje

1.3 pana Jána Buďvesela, místo pobytu **********, navrženého panem Ing. Vladimírem Návratem (ODS+TOP 09), členem zastupitelstva kraje

1.4 paní Janu Hučkovou, místo pobytu **********, navrženou panem Mgr. et Mgr. Lukášem Curylem (KDU-ČSL), členem zastupitelstva kraje

1.5 paní Ing. Svatavu Huťkovou, místo pobytu **********, navrženou panem Ing. Vladimírem Návratem (ODS+TOP 09), členem zastupitelstva kraje

1.6 paní Bc. Gabrielu Kolárovou, místo pobytu **********, navrženou panem Ing. Petrem Kajnarem (ČSSD), členem zastupitelstva kraje

1.7 paní Miroslavu Kolenčiakovou, místo pobytu **********, navrženou panem Mgr. et Mgr. Lukášem Curylem (KDU-ČSL), členem zastupitelstva kraje

1.8 paní Renatu Pírkovou, místo pobytu **********, navrženou panem Ing. Jakubem Unuckou, MBA (ODS+TOP 09), členem zastupitelstva kraje

1.9 paní PhDr. Vlastu Ševčíkovou, místo pobytu **********, navrženou panem Ing. Jakubem Unuckou, MBA (ODS+TOP 09), členem zastupitelstva kraje

1.10 paní Ing. BcA. Kateřinu Tomanovou, místo pobytu **********, navrženou panem Ing. Petrem Kajnarem (ČSSD), členem zastupitelstva kraje

5/382 16. 9. 2021
2. volí

za přísedící Krajského soudu v Ostravě na dobu 4 let

2.1 pana Ing. Stanislava Friedela, místo pobytu **********, navrženého panem Ing. Jakubem Unuckou, MBA (ODS+TOP 09), členem zastupitelstva kraje

2.2 paní Elišku Novákovou, místo pobytu **********, navrženou panem prof. Ing. Ivo Vondrákem, CSc. (ANO 2011), členem zastupitelstva kraje

2.3 pana Jozefa Šimurdu, místo pobytu **********, navrženého panem JUDr. Josefem Babkou (KSČM), členem zastupitelstva kraje

2.4 pana Miroslava Juchelku, místo pobytu **********, navrženého panem JUDr. Josefem Babkou (KSČM), členem zastupitelstva kraje

2.5 paní Ing. Boženu Vašnovskou, MPA, místo pobytu **********, navrženou panem prof. Ing. Ivo Vondrákem, CSc. (ANO 2011), členem zastupitelstva kraje

5/382 16. 9. 2021
3. bere na vědomí

vzdání se funkce přísedící Krajského soudu v Ostravě paní Sylvy Fialové, místo pobytu **********

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.