Půjčka LIBERTY
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 5/386 ze dne 16. 9. 2021

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 4/6 ze dne 30. 8. 2021

5/386 16. 9. 2021
1. bere na vědomí

informaci o nákupu

a)    44 ks osvětlovacích souprav v LED provedení pro jednotky sboru dobrovolných hasičů vybraných obcí Moravskoslezského kraje

b)   1000 ks širokospektrálních ochranných filtrů, 4 ks ochranných protichemických přetlakových obleků, 2 ks mobilních zařízení pro identifikaci rizikových biologických agens a 1 ks přenosného plynového chromatografu pro Českou republiku – Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje

5/386 16. 9. 2021
2. rozhodlo

darovat

a)    44 ks osvětlovacích souprav v LED provedení vybraným obcím Moravskoslezského kraje pro jednotky sboru dobrovolných hasičů, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

b)   1000 ks širokospektrálních ochranných filtrů, 4 ks ochranných protichemických přetlakových obleků, 2 ks mobilních zařízení pro identifikaci rizikových biologických agens a 1 ks přenosného plynového chromatografu České republice – Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje, IČO 70884561

5/386 16. 9. 2021
3. rozhodlo

uzavřít smlouvy s

a)    vybranými obcemi Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

b)   Českou republikou – Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, IČO 70884561, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.