Půjčka LIBERTY
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 2/39 ze dne 17. 12. 2020

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 3/96 ze dne 30. 11. 2020

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 17/2023 ze dne 3. 9. 2020

2/39 17. 12. 2020
1. rozhodlo

poskytnout účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2021 na zabezpečení výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji, na úhradu uznatelných nákladů vzniklých od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 a uhrazených do 31. 1. 2022 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu s odůvodněním dle předloženého materiálu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.