Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 5/391 ze dne 16. 9. 2021

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 24/1555 ze dne 30. 8. 2021

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 13/1541 ze dne 12. 9. 2019

5/391 16. 9. 2021
1. schvaluje

dodatek č. 13 ke zřizovací listině organizace Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČO 00095630, uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu

5/391 16. 9. 2021
2. vydává

dodatek č. 13 ke zřizovací listině dle bodu 1 tohoto usnesení

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.