Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 5/393 ze dne 16. 9. 2021

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 24/1557 ze dne 30.8.2021

č. 24/1558 ze dne 30.8.2021

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 14/1660 ze dne 12.12.2019

č. 2/21 ze dne 17.12.2020

č. 3/157 ze dne 17.3.2021

č. 4/284 ze dne 17.6.2021

5/393 16. 9. 2021
1. bere na vědomí

žádosti o poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2021 dle příloh č. 2 - 12 předloženého materiálu

5/393 16. 9. 2021
2. rozhodlo

poskytnout účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2021 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle příloh č. 13 – 20 předloženého materiálu

5/393 16. 9. 2021
3. rozhodlo

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2021 subjektu Městské kulturní středisko Havířov, IČO 00317985, ve výši 500.000 Kč na realizaci projektu „Havířovské slavnosti 2021“ dle odůvodnění uvedeného v důvodové zprávě předloženého materiálu, s časovou použitelností od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 a uzavřít s tímto žadatelem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 21 předloženého materiálu

5/393 16. 9. 2021
4. rozhodlo

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2021 statutárnímu městu Opava, IČO 00300535, ve výši 200.000 Kč na realizaci projektu 64. Bezručova Opava 2021 - "Síla ženy" dle odůvodnění uvedeného v důvodové zprávě předloženého materiálu, s časovou použitelností od 1. 8. 2021 do 31. 12. 2021 a uzavřít s tímto žadatelem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 22 předloženého materiálu

5/393 16. 9. 2021
5. bere na vědomí

žádosti o poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2021 dle příloh č. 23 – 24 předloženého materiálu

5/393 16. 9. 2021
6. rozhodlo

neposkytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2021 subjektu Ducatus Teschinensis z. s., IČO 27059979, ve výši 90.000 Kč na realizaci projektu „Lidová kultura v Moravskoslezském kraji“, s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

5/393 16. 9. 2021
7. rozhodlo

neposkytnout účelovou investiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2021 subjektu Dolní oblast VÍTKOVICE, z.s., IČO 75125285, ve výši 930.000 Kč na realizaci projektu „Vytvoření nové expoziční trasy historie hornictví v areálu Landek Park“, s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

5/393 16. 9. 2021
8. bere na vědomí

žádost subjektu Národní zemědělské muzeum, s. p. o., IČO 75075741, o změnu uznatelných nákladů projektu „Zemědělské tradice na moravskoslezském pomezí“, dle přílohy č. 26 předloženého materiálu

5/393 16. 9. 2021
9. rozhodlo

uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 08200/2019/KPP ze dne 14. 1. 2020 se subjektem Národní zemědělské muzeum, s. p. o., IČO 75075741, dle přílohy č. 29 předloženého materiálu

5/393 16. 9. 2021
10. bere na vědomí

oznámení subjektu Love production s. r.o., IČO 02763052, o změně v projektu „Beats for Love 2021“ dle přílohy č. 30 předloženého materiálu a žádost o změnu poskytnutí dotace formou veřejné podpory, a to z podpory de minimis do režimu tzv. blokové výjimky, dle přílohy č. 31 předloženého materiálu

5/393 16. 9. 2021
11. rozhodlo

schválit změny v projektu „Beats for Love 2021“ subjektu Love production s. r.o., IČO 02763052, spolufinancovaného z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2021, dle příloh č. 30 a 31 předloženého materiálu s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě a uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě ev. č. 01043/2021/KPP ze dne 24. 5. 2021, dle přílohy č. 33 předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.