Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 5/395 ze dne 16. 9. 2021

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 24/1551 ze dne 30. 8. 2021

5/395 16. 9. 2021
1. rozhodlo

a)    nahradit přílohu č. 2 usnesení číslo 3/156 ze dne 17.3.2021 přílohou č. 1 tohoto usnesení s odůvodněním dle důvodové zprávy

b)   poskytnout účelové dotace dle přílohy č. 2 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.