koronaweb
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 1/4 ze dne 5. 11. 2020

  Zastupitelstvo kraje

  1/4                         5. 11. 2020
  1. rozhodlo

  volit hejtmana kraje, náměstky hejtmana kraje a další členy rady kraje formou veřejného hlasování 

  1/4                         5. 11. 2020
  2. schvaluje

  volební řád pro volbu hejtmana kraje, náměstků hejtmana kraje a dalších členů rady kraje 

   Úřední hodiny pro veřejnost:

   Po, St: 8:00‑17:00 hod.

   Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

   Pá: 8:00‑13:00 hod.