Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 1/4 ze dne 5. 11. 2020

Zastupitelstvo kraje

1/4 5. 11. 2020
1. rozhodlo

volit hejtmana kraje, náměstky hejtmana kraje a další členy rady kraje formou veřejného hlasování 

1/4 5. 11. 2020
2. schvaluje

volební řád pro volbu hejtmana kraje, náměstků hejtmana kraje a dalších členů rady kraje 

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.