koronaweb
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 2/40 ze dne 17. 12. 2020

  Zastupitelstvo kraje

  k usnesení rady kraje

  č. 96/8421 ze dne 21. 9. 2020

  č. 3/95 ze dne 30. 11. 2020

  k usnesení zastupitelstva kraje

  č. 14/1652 ze dne 12.12.2019

   

  2/40                         17. 12. 2020
  1. bere na vědomí

  žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2020 subjektu Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, IČO 61989100, na realizaci projektu „Celooblohový vzdělávací pořad Planetária Ostrava“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

  2/40                         17. 12. 2020
  2. rozhodlo

  poskytnout účelovou investiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2020 subjektu Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, IČO 61989100, ve výši 194.061 Kč na realizaci projektu „Celooblohový vzdělávací pořad Planetária Ostrava“, s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 a uzavřít s tímto žadatelem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

  2/40                         17. 12. 2020
  3. bere na vědomí

  žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2020 dle přílohy č. 3 – 6 předloženého materiálu

  2/40                         17. 12. 2020
  4. rozhodlo

  neposkytnout účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2020 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

  Úřední hodiny pro veřejnost:

  Po, St: 8:00‑17:00 hod.

  Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

  Pá: 8:00‑13:00 hod.