Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 5/400 ze dne 16. 9. 2021

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 23/1482 ze dne 9.8.2021

5/400 16. 9. 2021
1. bere na vědomí

že Město Horní Benešov se sídlem Masarykova 32, 793 12 Horní Benešov, IČO 00296007 bude realizovat stavbu:

Revitalizace území po důlní činnosti v k.ú. Horní Benešov – Obnovení dopravní komunikace a přeložení stávající silnice II/459 východním směrem mimo zastavěné území města Horní Benešov a úprava navazujících pozemních komunikací a chodníků

5/400 16. 9. 2021
2. souhlasí

s realizací stavebních úprav silnice č. II/459, stavební objekt C 101 – Přeložka silnice II/459 – 1. a 2. část + Místní komunikace

5/400 16. 9. 2021
3. rozhodlo

zastupitelstvu kraje

rozhodnout, že po dokončení stavby uvedené v bodě 1. tohoto usnesení bude provedeno majetkové vypořádání dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.